ANNDAR   515 747 230, 505 437 536  anndar@vp.pl

ANNDAR Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

  Wiele Wspólnot Mieszkaniowych  i Spółdzielni Mieszkaniowych boryka się z notorycznym            zapychaniem  zsypów przez lokatorów lub osoby przebywające w budynku, dlatego decydują    się na likwidację/zamknięcie zsypów na stałe. My wykonujemy taka usługę , polega ona na        zaspawaniu szuflad wsypowych  lub odcięciu szuflad wsypowych  i zamurowaniu otworów        pozostałych po szufladach wsypowych. Przed wykonaniem tych czynności zaleca się umycie i    dezynfekcję kanałów (lei) zsypowych oraz w przypadku pozostawienia i zaspawania szuflad      zsypowych również ich wyczyszczenie, umycie i dezynfekcję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Likwidacja / zamykanie zsypów