ANNDAR   515 747 230, 505 437 536  anndar@vp.pl

ANNDAR Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

Świadczymy usługi w zakresie  :

 

> sporządzania :

 

- umów :  najmu  ( mieszkania, domu, lokalu, biura itd.),  dzierżawy, kupna/sprzedaży itp.

- protokołów zdawczo-odbiorczych 

 

> pisania :

 

- podań

- odpowiedzi na pisma

- skarg

- wypowiedzenia umów

- upoważnień

- pełnomocnictw

- zaświadczeń

- wniosków 

- pozwów

- upomnień

- opinii 

- pism urzędowych 

- oświadczeń

- wezwań

- reklamacji

- odstąpienie od umowy 

- itp.

 

> przepisywania tekstów

 

Gwarantujemy indywidualne podejście,  a także pełne zaangażowanie w sprawy naszych Klientów.

Na życzenie Klienta możliwe są wszelkie korekty ( nieodpłatnie ).

Z Klientem kontaktujemy się głównie mailowo lub telefonicznie, możliwy jest również kontakt bezpośredni na terenie Warszawy.

 

Wszelkie dane osobowe, adresowe i telefoniczne przekazane przez Klientów wykorzystujemy tylko do realizacji zamówienia następnie trwale usuwane .

 

Wycenę sporządzenia umowy, napisania podania itp. ustalana jest indywidualnie z każdym zamawiającym wykonanie usługi.

 

Preferujemy system zaliczkowy 50 % / 50 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzanie umów, pisanie podań,

pisanie pism , przepisywanie tekstów