ANNDAR   515 747 230, 505 437 536  anndar@vp.pl

ANNDAR Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

 Podstawowy zakres prac

 

 - zamiatanie klatek schodowych (korytarzy klatek schodowych)

 - mycie klatek schodowych (korytarzy klatek schodowych )

 - mycie podestów kabin dźwigowych

 - czyszczenie kabin dźwigowych

 - czyszczenie prowadnic drzwi kabin windowych

 - wycieranie poręczy na klatkach schodowych

 - mycie balustrad

 - mycie tablic informacyjnych, skrzynek instalacyjnych, drzwiczek dostępu do liczników

   oraz instalacji

 - usuwanie kurzu z parapetów, grzejników, skrzynek pocztowych, parapetów, szafek, tablic 

   informacyjnych oraz wyłączników

 - czyszczenie / mycie przeszkleń w drzwiach wejściowych do klatek/ oraz na klatkach

   schodowych

 - mycie drzwi wejściowych do klatek / oraz na klatkach schodowych

 - mycie okien

 - mycie oświetlenia

 - obmiatanie pajęczyn

 - usuwanie śmieci z klatek schodowych

 - zamiatanie terenu zewnętrznego przyległego do budynku

 - usuwanie śmieci z terenu zewnętrznego

 - usuwanie śmieci z trawników

 - sprzątanie przyległych trawników

 - sprzątanie pomieszczeń zsypowych / altan śmietnikowych

 - czyszczenie krat w przedsionkach klatek

 - pielęgnacja zieleni : koszenie trawników przyległych do budynku, przycinanie żywopłotu, 

   podlewanie zieleni itp.

 - odśnieżanie terenu zewnętrznego.

 

 

 W zakresie usług sprzątania oferujemy również inne prace porządkowe związane z doczyszczaniem   zaniedbanych pomieszczeń, sprzątaniem okolicznościowym, sprzątaniem interwencyjnym oraz

 sprzątaniem i utrzymaniem czystości.

 Sprzątanie bloków / osiedli