ANNDAR   515 747 230, 505 437 536  anndar@vp.pl

ANNDAR Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

 Świadczymy usługi w zakresie usług konserwatorskich polegających m.in. na :

 

 - usługach naprawczych

 - usuwaniu bieżących usterek i awarii 

 - konserwacji ogólnobudowlanej w tym dekarskiej

 - regulacji samozamykaczy

 - naprawie zamków, klamek

 - regulacji drzwi

 - naprawy oświetlenia ( w tym gniazdek elektrycznych)

 

  i wiele innych ...

 

  oraz dodatkowa usługa dla Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych :                uczestniczenie w przeglądach lokali mieszkalnych i użytkowych w przypadku zgłoszenia przez    użytkowników w tych lokalach usterek i awarii o charakterze ogólnobudowlanym (np. zalania,    pęknięcia ścian etc...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usługi konserwatorskie