ANNDAR   515 747 230, 505 437 536  anndar@vp.pl

ANNDAR Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

 Świadczymy usługi wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń oraz garaży.

 

 Usługa jest liczona od każdej rozpoczętej motogodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wypompowanie wody z zalanych   pomieszczeń