ANNDAR   515 747 230, 505 437 536  anndar@vp.pl

ANNDAR Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

  Świadczymy usługi w zakresie długoterminowego zarządzania najmem mieszkań,            domów oraz lokali użytkowych w imieniu właściciela.

  Przyjmujemy od właścicieli całość zadań związanych z wynajmem i bieżącą obsługą        nieruchomości i najemcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zarządzanie najmem

więcej